Bredband, Telefoni och TV

Föreningen är ansluten till Telenor för Bredband, Telefoni och TV.

Som medlem i föreningen får du tillgång till bredband samt vissa TV kanaler. Fler kanaler köper du själv till.