Styrelsen

Marie Backholm, ordförande

Simon Eriksson, sekreterare

Emil Berglund, ledamot

Sofia Eriksson, ledamot

Therese Bohman, ledamot

Lars Kringstad, suppleant.

Förvaltare

Christoffer Ring

010-303 23 00
.
.