Styrelsen

Bengt Johansson, ordförande

Marie Backholm, sekreterare

Simon Eriksson, ledamot

Sofia Eriksson, ledamot

Therese Bohman, ledamot

Emil Berglund, suppleant

Lars Kringstad, suppleant.

Förvaltare

Christoffer Ring

010-303 23 00
.
.