Försäljning/Överlåtelse


Vill du inte sälja din lägenhet själv hänvisar vi dig till de lokala mäklarna.

Kontakta även styrelsen. Varje ny medlem i föreningen måste godkännas av styrelsen INNAN överlåtelse kan ske.

Se även föreningens stadgar.